ERASMUS +

GameWork

Įžaidybinimo metodų efektyvumas edukaciniame procese

GameWork rezultatai

Projekto Rezultatas Nr.1 Poreikio analizė, dalyko parinkimas, įžaidybinimo metodai

Projekto Rezultatas Nr.1: poreikių analizė, mokomojo dalyko parinkimas, įžaidybinimo būdai. Bus mėginama sudominti mokinius dar ankstyvuosiuose projekto plėtros etapuose taip sužinant jų nuomonę apie žaidybines namų darbų užduotis. Gauta informacija bus įtraukta į pranešimą

 

  • - „Kaip mokiniai norėtų atlikti namų darbus?“, tai bus patremta mokslinės literatūros medžiaga ir mokinių atsakymais, surinktais iš GameWork projekte dalyvaujančių mokyklų. Šiame pranešime bus pristatyti mokomieji dalykai, kuriuose bus įgyvendinamos įžaidybinės funkcijos (PR3), remiantis gauta informacija iš mokyklų dalyvių.
  • – „Įžaidybinimo fukcijų analizė“, kuri pristatytas eilę funkcijų, kurios bus įgyvendinamos skaitmeninėje įžaidybinimo aplinkoje, atsižvelgiant į pateiktą mokinių grįžtamąjį ryšį (Arsakeio, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Freixo).

Projekto rezultatas 2: Alpha, Beta ir galutinės versijos kūrimas

Ši aplinka pristatys elementus ir funkcijas, kurios bus detaliai aprašytos PR1 pranešime. Remiantis pasiruošimo analize, šios funkcijos leistų patiems mokiniaims įsivertinti savo namų darbų pažangą, juos motyvuotų, leistų jiems tarpusavyje konkuruoti (naudojant apdovanojimų arba lyderių įvadinimo sistemas), suteiktų galimybę mokytojams stebėti atliekamas veiklas (tiek pažangą, tiek tikslumą), leistų mokytojams keisti būsimus namų darbus, atsižvelgiant į mokinių pažangą.

Pagrindinis PR rezultatas yra (1) sukurta aplinka (Alpha, Beta, ir galutinė versija); (2) techninis pranešimas atieties turinio kūrėjams, kurie naudosis šia aplinka pasibaigus finansavimui; (3) trys demonstraciniai įžaidybinės aplinkos video pranešimai, kurie paaiškintų funkcijas (mokinio, mokytojo, kūrėjo).

Projekto rezultatas 3: Įgyvendinimas, mokinių grįžtamasis ryšys ir informavimas

Projekto GameWork partneriai kvies mokinius, mokytojus ir ugdymo programų sudarytojus (pradinio ugdymo mokytojus) naudotis vis dar kuriama žaidybine skaitmenine mokymosi aplinka. Šitas pranešimas PR yra labiausiai susijęs su skaitmeninės namų darbų įžaidybinimo aplinkos poveikiu. Inovatyvus šios aplinkos būdas bus pademonstruotas ugdytojams, mokiniams ir visoms suinteresuotoms šalims (ugdymo tiekėjams ir vietos administracijai), visokeriopą efektą. Pagrindinis šio PR pranešimo rezultatas “Mokinių ir mokytojų grįžtamojo ryšio įgyvendinimas”. Pranešimas apims įgyvendinimo strategijas, sėkmės istorijas, privalumus ir trūkumus, geriausias patirtis, skaitmeninės aplinkos įvertinimo rezultatus. Be to, šis pranešimas atspindės kultūrinius skirtumus ir palygins skirtingų šalių projekto rezultatus. Iš esmės šis pranešimas turėtų būti inovatyvus, darantis didelę įtaką, ir tikėtina, kad bus publikuojamas mokslinėje literatūroje.

Partneriai & Atsiliepimai

Europos Komisija remia šį pranešimą, tačiau nėra atsakinga už jo turinį. Pranešimas atspindi tik pranešimo autorių požiūrį, Komisija neatsako už pranešime esančios informacijos panaudojimą.

lt_LTLithuanian