ERASMUS +

GameWork

Αποτελεσματικότητα των τεχνικών παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τι λέει η βιβλιογραφία για τις εργασίες που παίρνουν οι μαθητές στο σπίτι;

Τι λέει η βιβλιογραφία για τις εργασίες που παίρνουν οι μαθητές στο σπίτι; Η εργασία για το σπίτι είναι μια σχετικά διαδεδομένη και κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου. Διευκολύνει τόσο τα κίνητρα για ενασχόληση όσο και την απόδοση των μαθητών (Hagger et al., 2015; Magalhães et al., 2020). Παρά τα προφανή οφέλη της ανάθεσης εργασιών για το σπίτι στους μαθητές (μάθηση, αφομοίωση και εφαρμογή του περιεχομένου της μάθησης, καλύτερη διαχείριση του χρόνου στην τάξη), φαίνεται να είναι μια τεράστια αγγαρεία για τους μαθητές. Η προσπάθεια να κάνουν οι μαθητές τις ασκήσεις τους ήταν πάντα μια μεγάλη πρόκληση -όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας- που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι και οι γονείς επίσης.

Ως εκ τούτου, προκύπτει έντονα η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος. Έρευνες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών παιχνιδιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία επειδή είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, παρακινούν και επομένως ενισχύουν τη μάθηση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές μάθησης (Domínguez et al., 2013; Hamari et al., 2014). Ωστόσο, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και των ασκήσεων σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια για διαδικτυακή μάθηση και αξιολόγηση για κάθε μάθημα είναι σχεδόν αδύνατο για τους δασκάλους και τα σχολικά ιδρύματα.

Στόχοι GameWork

Κύριοι στόχοι

Να μετριάσει την απροθυμία των μαθητών να κάνουν τις εργασίες τους αναπτύσσοντας ένα παιχνιδοποιημένο περιβάλλον για την οργάνωση της εργασίας για το σπίτι που θα χρησιμοποιεί τεχνικές παιχνιδιοποίησης για να εμπλέκει και να παρακινεί τους μαθητές να κάνουν τις ασκήσεις τους. Επομένως, αυτή η προσέγγιση προωθεί καινοτόμες παιδαγωγικές και μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης και υποστηρίζει τους μαθητές και τους δασκάλους ώστε να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

Ειδικοί στόχοι

  1. Οργάνωση εργασιών Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον με το smartphone ή το tablet τους και να βλέπουν την καθημερινή λίστα των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελέσουν για να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα, τσεκάροντας αυτές που έχουν ολοκληρώσει.
  2. Ενεργοποιήση των μαθητών από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, επιτρέποντάς μας να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με την παιχνιδοποιημένη εργασία στο σπίτι.
  3. Παρακολούθηση προόδου (για μαθητές και καθηγητές). Θα σχεδιαστεί μια διαδικασία επαλήθευσης ώστε ένας μαθητής να μην παραλείπει τις εργασίες και να τις δηλώνει αναληθώς ολοκληρωμένες. 

Αποτελέσματα GameWork

Αποτέλεσμα 1: Ανάλυση αναγκών, επιλογή μαθημάτων, χαρακτηριστικά παιχνιδιού

Ο στόχος του PR1 είναι να αναλύσει λεπτομερώς τις ανάγκες των μαθητών, να παρέχει μια λεπτομερή λίστα μαθημάτων που θα παιχνιδιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος GameWork και να περιγράψει λεπτομερώς τις δυνατότητες παιχνιδιού που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Θα αναπτυχθούν δύο εκθέσεις:

 

  • - «Πώς οι μαθητές θα ήθελαν να διασκεδάσουν με την εργασία τους», το οποίο θα συνδυάζει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας με τις απόψεις των μαθητών που συλλέγονται από τα σχολεία GameWork. Αυτή η έκθεση θα προσδιορίσει επίσης τα μαθήματα που επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στη φάση υλοποίησης (PR3), με βάση την ανατροφοδότηση από τα σχολεία.
  • - «Ανάλυση των χαρακτηριστικών παιχνιδοποίησης», το οποίο θα τεκμηριώσει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που θα εφαρμοστούν στο παιχνιδοποιημένο περιβάλλον, μετά την ανατροφοδότηση των μαθητών (Αρσάκειο, KJGAG, Freixo).

Αποτέλεσμα έργου 2: Ανάπτυξη περιβάλλοντος Άλφα, Βήτα και Τελική έκδοση

Αυτό το περιβάλλον θα προσφέρει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που θα καθοριστούν λεπτομερώς στο PR1. Τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι (με βάση την ανάλυση προετοιμασίας): να επιτρέπει στους μαθητές να αυτοαξιολογούν την πρόοδό τους στο σπίτι, να παρακινούν περαιτέρω τους μαθητές που καθυστερούν, να εισάγουν έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών (χρησιμοποιώντας βραβεία και πίνακες κατάταξης), να προσφέρουν ανταμοιβές στους μαθητές, να επιτρέπουν στους δασκάλους να παρακολουθούν τις δραστηριότητες (τόσο την πρόοδο όσο και την ορθότητα) και επιτρέπει στους δασκάλους να τροποποιούν τις μελλοντικές εργασίες για το σπίτι με βάση την πρόοδο των μαθητών.

Τα κύρια αποτελέσματα αυτού του PR είναι (1) το περιβάλλον (Alpha, Beta και Final Version). (2) μια τεχνική έκθεση για τους μελλοντικούς δημιουργούς περιεχομένου που θα χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης· (3) τρία βίντεο επίδειξης (demo) του περιβάλλοντος για τους τρεις ρόλους (μαθητής, δάσκαλος, δημιουργός) που θα εξηγoύν τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Αποτέλεσμα έργου 3: Υλοποίηση, σχόλια μαθητών και αναφορά

Μετά την επαναληπτική ανάπτυξη του περιβάλλοντος παιχνιδιοποιημένων εργασιών για το σπίτι, το οποίο είναι το επίκεντρο του PR2, σε αυτό το PR, οι συνεργάτες του GameWork θα αρχίσουν να προσκαλούν μαθητές, δασκάλους και δημιουργούς μαθημάτων (κυρίως δασκάλους) στο περιβάλλον. Αυτό το PR είναι αυτό που σχετίζεται περισσότερο με τον αντίκτυπο του παιχνιδιοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας για το σπίτι. Ο καινοτόμος χαρακτήρας αυτού του περιβάλλοντος θα αποδειχθεί σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και σε όλους τους τύπους ενδιαφερόμενων μερών (παρόχους εκπαίδευσης, τοπική διοίκηση), έχοντας έτσι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Το κύριο αποτέλεσμα αυτού του PR είναι μια έκθεση σχετικά με την «Εφαρμογή και τα σχόλια των μαθητών και των δασκάλων». Η έκθεση θα περιλαμβάνει στρατηγικές υλοποίησης, ιστορίες επιτυχίας, οδηγίες για το τι είναι καλό να γίνεται και τι να αποφεύγεται, βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα από την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Επιπλέον, αυτή η έκθεση θα επικεντρωθεί στις πολιτισμικές διαφορές και θα συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών. Λόγω της φύσης της, αυτή η έκθεση αναμένεται να είναι καινοτόμος, με μεγάλη επιρροή και πιθανότατα θα οδηγήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις."

Συνεργάτες & Μαρτυρίες

JOIN OUR NEWSLETTER
And get notified everytime we publish a new blog post.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

elGreek